Riks
Slider

Upprop mot ELV!

Upprop mot ELV!
EUs ELV-förordning hotar fordonshobbyn – var med och skapa opinion!
Motorhistoriska Riksförbundet har mottagit Regeringskansliets remiss om EU-kommissionens förslag att ändra det nuvarande ELV-direktivet, som är en rekommendation, till en förordning som blir tvingande och ska gälla för alla fordon inom EU.
Förslaget, som det nu är utformat, innebär stora negativa och långtgående konsekvenser för bevarandet och ägandet av alla fordon.
Förslaget till förordning berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring. Det innefattar även vad som ska utgöra ”avfall” och vem som bestämmer detta samt straff för den som bryter mot reglerna.
Hotet är påtagligt. Och det är bråttom då processen redan är i gång!
Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF Jan Tägt sakkunnig inom fordon och regelverk MHRF

Film med Bosse bildoktorn

Var med och skapa opinion kring ELV!
Sprid ordet i dina informationskanaler och protestera mot förslaget genom att kontakta:

• Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och statssekreterare Daniel Westlén kn.registrator@regeringskansliet.se

• Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson och statssekreterare Johan Davidson li.registrator@regeringskansliet.se

• EU-nämndens kanslichef, Johanna Möllerberg Nordfors johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

• Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

• Framför din åsikt till EU, End-of-life-vehicles-revision-of-EU-rules

LÄS MER PÅ: mhrf.se/ELV där du även hittar flygblad för spridning samt alla länkar!

2023 MHRF varnar för ELV flygblad

Mer information från MHRF (kommer även i tdningen)

ELVbild
Stäng sökrutan
 • Riks
 • Gotland
 • Gävle-Dala
 • Norrbotten
 • Syd
 • Sydost
 • Södra Norrland
 • Västra Mälardalen
 • Västkusten
 • Västerbotten
 • Värmland Örebro
 • Östra Götaland
 • Östra Mälardalen
 • Skaraborg