Riks
Slider

Styrelsen & klubbfunktionärer

Styrelsen

Andreas Norwall CMC 536
Ordförande

Andreas Norwall

Peter Jacobsson CMC 5036
Vice Ordförande

Peter Jacobsson

Linda Malmen CMC 6866
Sekreterare

Linda Malmén

Anita bengtsson CMC 7352
Kassör

Anita Bengtsson

Ulrika Nilsson CMC 7414
Ledamot

Ulrika Nilsson

Klubbfunktionärer

Gunnar Flyberg CMC 6664
Registreringsansvarig

Gunnar Flyberg

Frågor om medlemsskap, och portalen

Anders Nilsson CMC 1678
Försäkringssamordnare

Anders Nilsson

Lars Alfredsson CMC 631
Webbmaster

Lars Alfredsson

Frågor angående: innehåll, text, information

John Doe CMC
IT-ansvarig

Vakant

Valberedning

John Doe CMC 1
Sammankallande

Tord Jönsson

John Doe CMC 256

Karin Westbom

John Doe CMC 3863

Lars-Göran Andersson

Stäng sökrutan
 • Riks
 • Gotland
 • Gävle-Dala
 • Norrbotten
 • Syd
 • Sydost
 • Södra Norrland
 • Västra Mälardalen
 • Västkusten
 • Västerbotten
 • Värmland Örebro
 • Östra Götaland
 • Östra Mälardalen
 • Skaraborg