Riks
Slider

Försäkring

Många personer är medlemmar i en MHRF ansluten bilklubb enbart för att kunna få ha sin bil MHRF försäkrad. I denna artikel har vi försökt sammanställa den information som finns om försäkringen och hur vi i Classic Mustang Club Sweden arbetar med den. Hur du ska gå till väga när du ansöker om försäkringen. Samt vilka personer som kan utföra besiktningen av din bil.

Läs mer på MHRF:s hemsida

mhrf logo 1

Mer information

På MHRF:s webbplats finns uppdaterade länkar till bl.a.

Viktigt

Tänk på att det ligger i ditt intresse att försäkra bilen. Därför kanske du måste ta dig till den person som ska utföra besiktningen. Besiktningsmännen är inte skyldiga att åka runt i regionen och göra besiktningar.
Det smidigaste är oftast att göra besiktningen i samband med någon bilträff. För att få en lista över alla besiktningsmän i landet kan du kolla på www.mhrf.se

Viktigt att notera är också att klubbens besiktningsmän inte representerar försäkringsbolaget.
Tänk också på att det är viktigt att alla papper på ditt fordon är ok, samt att om du inte har ett registrerat bruksfordon kan du heller inte åtnjuta MHRF försäkringen.

Teckna trafikförsäkring samma dag du köper ett fordon!

Köper du ett fordon som inte är avställt måste du teckna trafikförsäkring från den dag du blir ägare. Ring omedelbart Folksam och teckna en trafikförsäkring så kan vi sedan ordna med överflyttning av premien när du fått din MHRF-försäkring. Du kommer annars att få betala en hög straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen

Ansökan

Så här söker du försäkring.

 • Fyll i ansökningsblanketten som du kan få av klubbens regionale besiktningsman, eller hämta den via PDF-fil eller på ansökningssidan
 • Tag sedan kort på din bil enligt instruktioner som finns på ansökningsblanketten.
 • När besiktningsmannen tittat på din bil och godkänt den sänder du ansökan till Classic Mustang Clubs försäkringssamordnare Anders Nilsson.
  Anders Nilsson

  Brink Eklund 1
  590 51 VikingstadHan ska ha ansökan plus färgfoton på fordonet.Viktigt är att någonstans på ansökan notera ditt CMC nummer.
  Detta för att underlätta hanteringen utav ditt ärende.
 • Anders kollar av att allt är okej med din ansökan och sedan sänder han den vidare till MHRF:s kansli.
 • MHRF granskar sedan din ansökan och om allt är bra utfärdas försäkringen. Du kan normalt räkna med max en veckas behandlingstid hos MHRF. Ansökan, protokoll och fotografier arkiveras med eventuella tillägg som du senare sänder in. Skulle något inträffa med ditt fordon har vi alla uppgifter till hands och kan hjälpa dig på bästa sätt.

Ett sista tips

Börja i god tid. Att en bil eller motorcykel blir färdig är ju sällan en överraskning! Under våren har klubbarnas besiktningsmän ofta mycket att göra och det kan ta längre tid än normalt.

För ett fordon som är ombyggt /modifierat till ett utförande, vanligen tävlingsutförande, som bevisligen förekom när fordonet var nytt, eller 10 år efter dess tillverkning, fyller du även i blanketten Fordon som är modifierat/ombyggt efter historisk förebild. Läs mer här.

Stäng sökrutan
 • Riks
 • Gotland
 • Gävle-Dala
 • Norrbotten
 • Syd
 • Sydost
 • Södra Norrland
 • Västra Mälardalen
 • Västkusten
 • Västerbotten
 • Värmland Örebro
 • Östra Götaland
 • Östra Mälardalen
 • Skaraborg