Riks
Slider

Flyttat eller fått ändrad adress?

Hej alla klubbmedlemmar!
Nästa nummer av MCM närmar sig. För att minimera antalet tidningar som då skickas till fel adress eller inte alls kommer fram, uppmanas du att se över dina adressuppgifter. Om du flyttat och gjort adressändring till Skatteverket måste detta ÄVEN meddelas till alla andra (utom myndigheter, banker och vissa institutioner). Adressen ändras alltså inte till klubbar, tidningar och övriga som skickar ut material. Varje felutskick kostar dessutom klubben ca 70kr… Tills vi kan träffas någorlunda “normalt” igen får vi glädjas åt den eminenta klubbtidningen! Ha de gott!

Gunnar Flyberg, CMC6664 Registeransvarig

Classic Mustang Club Sweden Logotyp
Stäng sökrutan
 • Riks
 • Gotland
 • Gävle-Dala
 • Norrbotten
 • Syd
 • Sydost
 • Södra Norrland
 • Västra Mälardalen
 • Västkusten
 • Västerbotten
 • Värmland Örebro
 • Östra Götaland
 • Östra Mälardalen
 • Skaraborg